Tandartsen Centrum Hattem

Telefoon: 038 444 3931

Klachten

 

Doe uw mond open.

Graag leggen wij tijdens een consult zorgvuldig het behandelplan en onze werkwijze aan u uit. Mocht het toch een keer voorkomen dat er onduidelijkheden zijn over onze werkwijze of behandeling? Doe dan uw mond open! Wij zijn uiteraard bereid tot een verhelderend gesprek. Wij leggen u graag uit waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. Meestal is een goed gesprek voldoende om een onduidelijkheid of een probleem op te lossen. Zo kunnen we dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling,  waarbij wij zijn aangesloten. Bij deze klachtenregeling zijn er twee opties:  namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Alhoewel wij hopen dat dit niet nodig zal zijn, kunt u altijd het TIP bellen.

Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, voor patiëntinformatie)
Telefoon: 0900 - 20 25 012 (25 eurocent per minuut)

Privacyreglement

Alle gegevens betreffende de behandeling staan in het patiënten-administratiesysteem geregistreerd. Dit reglement is opgesteld conform de "Wet bescherming persoonsgegevens".

Voor het benaderen van de patiëntgegevens geldt dat;

De behandelaar toegang heeft tot de gegevens en deze gegevens onderhoudt, 

* Behandelaar toegang heeft tot alle gegevens, assistenten alleen toegang tot medische gegevens voor de actuele behandelingen;

* Een collega alleen met reden zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier;

*Bij een eventuele overdracht aan een andere zorgverlener uitsluitend na toestemming van de patiënt de rapportages opgestuurd worden. Goedkeuring van de patiënt wordt geregistreerd in het patiëntenadministratiesysteem;

*De NAW-gegevens (incl. BSN-nummer) voor de behandelaar en assistenten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden NAW-gegevens door de behandelaar ontoegankelijk gemaakt (patiënt wordt op non-actief gezet);

*Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit geschiedt in overleg met de patiënt. Goedkeuring van de patiënt wordt vastgelegd in patiëntenadministratiesysteem;

*Het is voor de patiënten niet toegestaan de computers te bedienen zodat zij geen toegang hebben tot andere patiëntengegevens;

*De patiënt, na schriftelijk verzoek, te allen tijde recht heeft op inzage in zijn/haar patiëntendossier;

*De patiënt heeft het recht op een afschrift van zijn/haar patiëntendossier.

*De patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum worden bewaard.

*Vernietiging van de patiëntgegevens wordt gedaan door middel van versnippering. 

 

Patienten vertellen

Contact

Ridderstraat 42
8051 EH Hattem
Praktijk: 038 444 3931
Spoed:   038 444 3931

Openingstijden

 

maandag 8.30 - 17.00
dinsdag 8.30 - 17.00
woensdag 8.30 - 17.00
donderdag 8.30 - 17.00
vrijdag 8.30 - 12.30
zaterdag gesloten
zondag gesloten
   
Pauze    12.30 - 13.30

 

Spoed

Ingeschreven bij het kwaliteits register tandartsen

 

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde